آب شیرین کن

نام صنعت آب شیرین کن
دسته بندی صنعت : برق، مخابرات و الکترونیک
تعداد بازدید 1473

عنوان طرح :
تولید سیستم های آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی
نام محصول :
آب شیرین
موارد کاربرد :
شیرین کردن آب با استفاده از انرژی خورشیدی
مواد اولیه :
انواع اواپراتور ، سلول خورشیدی ، پمپ
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
دستگاه آبساز خورشیدی : 29301472
معرفی محصول :

 


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.