مراحل گشایش L/C (اعتبارات اسنادی) [۹۵/۹/۱۶ سه شنبه, تعداد بازدید: 393]

مراحل گشایش L/C (اعتبارات اسنادی)

مراحل گشایش اعتبارات اسنادی L/C
با توجه به توجه به توضیحااتی که در مورد انواع اعتبارات اسنادی ( Letter of Credit ) که در بخش های قبل داده بودیم حال به مراحل گشایش آن و روند انجام آن می پردازیم .
اعتبار اسنادی تعهد مشروط ( Opening Bank ) / ( Issuing Bank ) به بانک کشور فروشنده ( Negotiating Bank / Advising Bank ) می‌باشد که در صورت ارائه اسناد کامل و بی عیب و نقص ( طبق شرایط اعتبار اعلام شده در هر بانک و کشور متفاوت می باشد ) از سوی خریدار و فروشنده در مهلت تعیین شده بموجب شرایط موجود (L/C) در وجه بانک فروشنده قابل پرداخت خواهد بود.

نوع پرداخت وجه نیز بصورت پرداخت نقدی ( Cash Payment ) و یا پرداخت مدت دار ( Payment Deferred ) بوده که معمولاً این شرایط پرداخت در اکثر اعتبارات اسنادی در دنیا معمول میباشد .

مشخص است که از امتیازات و نیز وجود تضمین و گارانتی خاص ، دریافت وجه اعتبار برای فروشنده و از طرف دیگر وجود این ویژهگی برای خریدار که ( قبل از حمل و ارسال قطعی کالای مورد نظر هیچ مبلغی توسط بانک به فروشنده پرداخت نخواهد شد ) از مختصات مهم و ویژه گی اعتبارات اسندی می‌باشد .

مرحله 1 : آغاز گشایش اعتبار

الف) درخواست خریدار از فروشنده ، متعاقباً حصول توافق مبتنی بر شرایط اعتبار .
ب) صدور فاکتور فروش ( Proforma ) توسط فروشنده .
پ) درخواست وارد کننده از بانک گشایش کننده از داخل کشور مبنی بر افتتاح و نهایتاً ، ابلاغ اعتبار به بانک فروشنده در خارج از کشور .

مرحله 2 : ابلاغ اعتبار به فروشنده

الف) دریافت متن L/C توسط بانک کارگزار و ابلاغ آن به فروشنده .
ب) دریافت L/C مطابق با شرایط اعتبار توسط فروشنده از بانک ابلاغ کننده .
پ) اقدامات لازم جهت تولید / بسته بندی / تنظیم اسناد مربوط به کالای خریداری شده .
ت) اقدام به ارسال کالا مطابق با شرایط اعتبار طبق بارنامه مورد نظر ( انواع بارنامه های متداول در معاملات بین الملل قوانین و مقررات رایج در اینکوترمز- Incoterms 2010 به طور مفصل توضیح داده شده است . )
ث) مراجعه و تحویل اسناد به بانک کارگزار طبق شرایط اعتبار و باصطلاح مبادله اسناد در بانک ابلاغ / پرداخت کننده ( Negotiation of Documents ) دریافت وجه اسناد توسط فروشنده همزمان با مبادله اسناد مشروط بر رعایت کامل شرایط و مطابق بودن با دستور بانک گشایش کننده .
خ) در نهایت ، کنترل و ارسال اسناد توسط بانک کارگزار ، بانضمام صورتحسابهای صادره که اصطلاحاً به آن شدول کارگزار Correspondent Schedule  می‌گویند و معمولاً اسناد یادشده در دو نوبت جداگانه از طریق ( D.H.L Courier Post ) پست اکسپرس در دو روز متفاوت مستقیماً به ادرس بانک گشایش کننده اعتبار ارسال می‌کنند.

مرحله 3 : تسویه با بانک گشایش کننده و واریز اسناد

پس از تسویه حساب بانک با متقاضی اعتبار که اصطلاحاً به آن واریز اسناد ( Settlement of Documents )  می‌گویند ، اسناد واریزی ( ظهر نویسی شده ) به مهر های خاصی در ظهر بارنامه و اینوویس که توسط بانک ممهور و بوسیله مسئولین ذیربط امضاء شده و نهایتاً تحویل گشایش کننده اعتبار می شود .

مرحله 4 : ترخیص کالا از گمرکات کشور

متقاضی پس از تسویه حساب و پرداخت باقیمانه بدهی به بانک با عنایت به اسناد واریزی " پشت نویسی شده " ضمن مراجعه به گمرک که بندر مربوطه درصورت (حمل از طریق دریا ) و یا فرودگاه مربوطه در صورت ( حمل هوائی ) و ... در بارنامه درج گردیده ، ضمن پرداخت عوارض و حقوق گمرکی مربوطه نسبت به ترخیص کالا از گمرک مذکور اقدام می نماید .
( به طور کامل روند ترخیص کالا و نحوه محاسبات هزینه های گمرکی در بخش های دیگر به طور کامل توضیح داده شده است. )

منبع : " باما صنعت " کاملترین مرجع سرمایه گذاری صنعتی در ایران