اولویتهای صندوق توسعه ملی (ریالی) [۹۵/۹/۲۹ دوشنبه]

پیوست شماه چهار صندوق توسعه ملی فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق، مصوب جلسه 1393/04/17 هیئت امنای صندوق توسعه ملی با توجه به هد ...


اولویتهای صندوق توسعه ملی (ارزی) [۹۵/۹/۲۹ دوشنبه]

پیوست شماره سه صندوق توسعه ملی فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق، مصوب جلسه 1393/04/17 هیئت امنای صندوق توسعه ملی با توجه به هدف صن ...


اساسنامه صندوق توسعه ملی [۹۵/۹/۲۶ جمعه]

اساسنامه صندوق توسعه ملی ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) ماده 84 - صندوق توسعه ملی که در این ماده صند ...


پیوست شماره دو- نظام نامه ریالی صندوق توسعه ملی [۹۵/۹/۲۶ جمعه]

پیوست شماره دواساسنامهصندوق توسعه ملی نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی - مصوب جلسه 1394/04/17 هیئت امنای صندوق توسعه ملی با استناد ...


پیوست شماره یک - نظام نامه ارزی صندوق توسعه ملی [۹۵/۹/۲۵ پنج شنبه]

پیوست شماره یک اساسنامهصندوق توسعه ملی نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی - مصوب جلسه 1394/04/17هیئت امنای صندوق توسعه ملی با استناد به ...


شرایط دریافت تسهیلات ریالی از صندوق توسعه ملی [۹۵/۹/۲۴ چهارشنبه]

شرایط اعطای تسهیلات ریالی متقاضیان دریافت تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی باید دارای شرایط عمومی مندرج در نظامنامه ریالی بخش چهارم ( اشخ ...


شرایط دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی [۹۵/۹/۲۳ سه شنبه]

شرایط اعطای تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی متقاضیان دریافت تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی باید شرایط عمومی مندرج در نظامنامه ارزی بخش پ ...فرآیند اعطای تسهیلات ارزی در صندوق توسعه ملی [۹۵/۹/۲۲ دوشنبه]

فرآیند اعطای تسهیلات ارزی در صندوق توسعه ملی ایران صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه با ...


تسهیلات فاینانس (Finance) / یوزانس (Usance) و ... در معاملات بین المللی [۹۵/۹/۱۸ پنج شنبه]

فاینانس (Finance) چیست؟ فاینانس یا اعتبار بلند مدت بین المللی واژه ای است که در این چند وقت اخیر بسیار شنیده ایم . ما در اینجا این عملیات های بانکی بی ...


مراحل گشایش L/C (اعتبارات اسنادی) [۹۵/۹/۱۶ سه شنبه]

مراحل گشایش اعتبارات اسنادی L/C با توجه به توجه به توضیحااتی که در مورد انواع اعتبارات اسنادی ( Letter of Credit ) که در بخش های قبل داده بودیم حال ب ...


اینکوترمز CIF چیست؟ [۹۵/۹/۱۵ دوشنبه]

اینکوترمز CIF چیست؟ به طور کلی به این مفهموم می باشد : هزینه کرایه و بیمه حمل کالا با فروشنده می باشد، که خلاصه شده عبارت C.I.F - Cost and Insurance a ...


اینکوترمز DDP چیست؟ [۹۵/۹/۱۵ دوشنبه]

اینکوترمز DDP چیست؟ به طور کلی به این مفهموم می باشد : تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی آن که خلاصه شده عبارت D.D.P - Delivered Duty paid می ...


اینکوترمز CPT چیست؟ [۹۵/۹/۱۵ دوشنبه]

اینکوترمز CPT چیست؟ به طور کلی مفهوم این اینکوترمز عبارت است از ، کرایه حمل تا مقصد مشخص شده و خلاصه شده عبارت C.P.T - Carriage Paid to named place می ...


اینکوترمز CIP چیست؟ [۹۵/۹/۱۴ یکشنبه]

اینکوترمز CIP چیست؟ به طور کلی مفهوم این اینکوترمز عبارت است از ، کرایه حمل و بیمه تا مقصد مشخص شده و خلاصه شده عبارت C.I.P- Carriage and Insurance Pa ...


اینکوترمز DAT چیست؟ [۹۵/۹/۱۳ شنبه]

اینکوترمز DAT چیست؟ به طور کلی مفهوم این اینکوترمز عبارت است از ، تحویل کالا در پایانه مقرر شده در مقصد کالا است (تحویل در پایانه کشور مقصد) و خلاصه ش ...